Kafası karışık bir gençlik geliyor

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Hacı Bayram Derneği’nde önemli bir panel yapıldı. Panelin konusu Türkiye Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri”ydi. Konu kadar konunun özneleri de çok önemliydi. Çünkü masaya yatırılan raporda gençliğin kafa karışıklığı içinde olduğu, kimliklerin melezleştiği ve güven duygusunun büyük oranda değişkenlik gösterdiği bilgileri paylaşıldı.

“Gençliği fark et, geleceği inşa et” sloganı ile panele ev sahipliği yapan Genç Öncüler, aslında bu sloganı “Gençliği fark etmeden geleceği inşa etmek imkânsızdır. O halde gençliği fark edip, geleceği inşa edelim” şeklinde yapabilirdi. Bu önemli panele katılan gençlerin sayısal azlığı ve konuşmacılar arasında “genç” bir panelistin olmaması büyük eksikliklerdendi. Demek ki gençler de henüz kendini fark edememiş. Şimdi bunu bir tarafa bırakıp paneldeki ilginç ve bir o kadar düşündürücü olan sonuçları değerlendirmeye çalışalım.

Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM)’nin 81 ilde 15-28 yaş grubunda, 5 bin 541 gençle yaptığı araştırmadaki sonuca göre “Ateist” gençlerin yüzde 61’i Allah’a inanıyor! Türkiye’de gençliğin özelliklerini, karşılaştıkları problemini, kimliklerini ve beklentilerini ortaya koymak üzere, 81 ildeki 352 yerleşim biriminde araştırma yapılmış. 15-28 yaş grubuna yönelik yapılan araştırma sonuçlarında gençlerin kafa karışıklığı içinde oldukları görülüyor.

Araştırmayı yapan değerli akademisyenlerden Gümüşhane Ü. İletişim Fak. Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Plato MYO Müdürü Prof. Dr. Mete Doğruer, Fatih S. Mehmet Vakfı Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Can raporun sonuçlarını değerlendirdi. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bilgiler arasında ateist gençlerin yüzde 61’inin Allah’a inandığı, yüzde 59’unun ise düzenli oruç tuttuğu, yüzde 13’ünün ise düzenli olarak beş vakit namaz kıldığı, yüzde 43’ünün Cuma namazına gittiği ifade edildi. Bu da kavram kargaşasını gösteriyor.

Kavram kargaşası içinde olan gençlerden “İslamcı” olarak kendini tanımlayanların yüzde 17,8’i hiç namaz kılmadığını belirtiyor. Kendisini “ateist” olarak tanımlayan gençlerin önemli bir bölümü Allah’a inanıp, namaz kılarken; “İslamcı” olduklarını belirten gençlerin bir bölümü hiç namaz kılmıyor.

Ve düşündürücü sonuçlardan biri de güven duygusunu yitirmiş olan gençlerin yüzde 35’lik bir kısmı babasına bile güvenmiyor. Kendisini postmodern olarak tanımlayan gençlerde kimliklerin melezleşmesi görülüyor. “Ateist” kimliğini kendisine uygun bulan 160 gencin verdiği cevaplar ise şaşırtıcı. Anketteki bilgilere göre “ateist” gençlerin yüzde 61’i “Allah’ın varlığına kesinlikle inanırım”, yüzde 18’i,”inanırım” yüzde 13’ü “şüpheliyim” yüzde 9’u ise “inanmam” diyor. Diğer tarafta ise “İslamcı” olup namaz kılmayanların oranı yüzde 17.

Ve son zamanların önemli tartışma konularından biri olan “Kız ve erkek öğrencilerin istedikleri şartlarda aynı evde kalması” konusu da gençlere sorulmuş. Gençlerin yüzde 25’i “aynı evde kalabilir” diyor.  Yani 4 öğrenciden biri buna olumlu yaklaşıyor. Ancak bu durum kabul edilemez. Değerlerin erozyona uğradığı, ahlakın iflas ettiği bir toplumda parçalanma kaçınılmaz olur.

Panelde konuşma yapan SEKAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can, “Doğru teşhisi koymadan doğru tedavi mümkün değil” dedi. Bu araştırmanın amaçları arasında bu durum da yer alıyor. Can’ın doğru teşhis noktasında sıraladığı maddeler önemliydi: “Biz kimiz? Hangi coğrafyanın mensubuyuz? Hangi bilgi kaynaklarını kullanıyoruz? Biz hangi yolun yolcusuyuz? Hangi kültür medeniyete aidiz?”

Tüm bu bilgiler bize gösteriyor ki gençliğin kafası karışık. Batı kültürüne yaklaşıldıkça bu karışıklık daha da ilerleyecek. O halde gençliği problemli görmekten ziyade aile, arkadaş grubu, okul ve eğitim, çevre ve kitle iletişim araçları gibi etkenleri tekrar gözden geçirmek gerek.

 Gazete PDF:

http://olay-gazetesi.com/gazeteler/20131231gazete.pdf

Not: İlgili haberi buradan okuyabilirsiniz...

http://www.ademyavuzirgatoglu.com.tr/haberler/

Blog İçerik Telif Hakları Adem Yavuz IRGATOĞLU'a Aittir