İstanbul sadece bir belediye mesajı vermedi!

23 Haziran akşamı için en büyük endişem şuydu; 31 Mart’takine benzer bir sonuç her iki aday lehine veya aleyhine çıkarsa, tekrar itirazlar, seçim şaibeleri ve ülkeyi karıştırmak isteyenlerin galeyanı ile kitleler sokağa dökülüp de Türkiye gezi türü bir eylemle karşı karşıya kalırsa bu ülkeye yazık edilir.

Çok şükür Türkiye 31 Mart’ta şaibe bulaşan/bulaştırılan demokrasi sınavını 23 Haziran’da başarıyla verdi. Kaybedenler, kazananlar, nasıl kaybedildiği, nasıl kazanıldığı en açık şekliyle ortaya kondu. Bundan sonrası kaybedenlerin ders çıkarması, kazananların ise rehavete kapılmadan icraat yapmasını gerektirir.

23 Haziran’daki İstanbul seçimi birçok mesajı da vermiştir. Özellikle seçmen kendi iradesine müdahale edilmesini doğru bulmadığı gibi bunu kabul de etmedi. Bu durumu seçimin yenilenmesi tartışmaları sürerken ve YSK’nın da bu yönde kararını verdiği dönemlerde bir araya geldiğimiz dost meclislerinde, “23 Haziran’da AK Parti aleyhine netice doğuracağını” çokça söyledik. Hakkı ve hakikati söylememiz her ne kadar birilerini rahatsız etse ve görmezden gelinse de yenilenen seçimde İstanbul seçmeni bunu teyit etti.

Ülke yönetiminde 17 yılını dolduran, yerel yönetimlerde de 25 yıla uzanan bir geleneğin temsilcisi olan AK Parti idaresindeki belediyeler, 25 yıl sonra el değiştirdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve partisini iktidara taşıyan İstanbul, verdiği belediye yönetimini geri almasını da bildi. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı’nın “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” sözü, bu kadim şehre verilen önemin göstergesiydi.

Peki, nerede hata yapıldı? Cevabı aranan ve somut çözüm bulunması gereken soru bu. 2019 yerel seçimleri daha öncekilerden farklı olarak gayri resmi ittifaklarla yapıldı. Ve seçimler özellikle Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı adayları arasında geçti. Bu ittifaklar, seçim kampanyasında kutuplaşma dilini de beraberinde getirdi.

Kazanılan ve kaybedilen her taraf için şu hususlar olumlu ve olumsuz manada etki etmiştir: Oluşturulan ittifaklar, yapılan pazarlıklar, bilmem hangi örgütlerin nasıl destek verdiği, söylemlerdeki tutarsızlıklar, oluşturulan algılar, göstermelik eylemler, kara propagandalar, mağdurluklar, mağrurluklar, kırgınlıklar, küskünlükler… Kiralık kalemler, iradesini, ekranını ve sayfalarını sadece karşı tarafın aleyhine oluşturacak yorum, haber ve programlara ayırmış medya…

Bürokraside, parti yönetimlerindeki, teşkilatlardaki, belediye kadrolarındaki liyakat ve ehliyetten uzak değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilmez isimler, lüks, şatafat, adam kayırma, emek gaspı, eleştiri tahammülsüzlüğü, makam mevki hırsı, rant kapma gayreti, aşırı zenginleşme arzusu…

Bugüne kadar takip ettiğimiz ve elde ettiğimiz tecrübeye dayanarak diyorum ki seçim dönemlerinde hizmete talip olanlar kadar (hatta daha fazla) ranta talip olanlar da vardır. Ve bu rant paylaşımı belli aileler, belli gruplar, belli kişiler, belli kesimler tarafından paylaşıldıkça, oranın yaşayan halkına bu rant adilce dağıtılmadıkça, seçmen vakti zamanı geldiğinde bu rantı el değiştirmesini çok iyi biliyor.

Bırakın farklı partilere geçmesini aynı partilerde bile yönetimi değişen belediyelerde, bir anda fırtına esiyor. Liyakati ve ehliyetiyle işe girenler, yıllarca emek verdiği işinde kalmak için referansa ihtiyaç duyuyor. Dikili bir ağacı bile olmayanların, seçilmişlerin gölgesinde bir anda gelip saltanat sürmesi, insanların emeğini gasp etmesi, özellikle AK Parti’nin, genelde de diğer partilerin seçimlerde neden kaybettiğinin en önemli sebeplerinden biridir.

Şimdi kaybedenler için samimi özeleştiri yapma, geleceğe yönelme, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, özgürlüklere, hak ve adalete, ehliyet ve liyakate, iş üretmeye, işsizliği azaltmaya, ekonomiyi güçlendirmeye, yerel ve ulusal kalkınmayı sağlamaya, hataları giderip gönülleri kazanmaya odaklanma vaktidir. Kazananlar için de şımarıklığa, rehavete, kin, nefret ve hırsa kapılmadan hizmet üretme vaktidir. İstanbul kazanlar ve kaybedenler için sadece bir belediye mesajı vermedi!

Blog İçerik Telif Hakları Adem Yavuz IRGATOĞLU'a Aittir