BİR HAYLİ SOSYALLEŞTİK (!)

Facebook, Twitter, Instegram, YouTube, Bip, WhatsApp ve diğerleri gibi sosyal medya araçları hayatımıza girdikçe, bunların kullanımı arttıkça yüz yüze iletişim de benzer oranda azalıyor. Hepimiz biliyoruz ki kişiler ve gruplar arasındaki en etkili iletişim yöntemi yüz yüze olan iletişimdir.

Ne yazık ki 2000’li yıllarl...

Tatlıya bağlayın, aile olmayı sağlayın

En değerli varlıklarımızdan biri olan aile yapısı hepimiz için birer güven kaynağı, dayanak noktası ve sığınılacak limandır. Aile olmanın temel şartları arasında hiç şüphesiz sevgi ve saygı ön planda yer alır. Çünkü aile; vefadır, sadakattir, fedakârlıktır.

Bu günlerde Sema Maraşlı’nın “Tat...

Blog İçerik Telif Hakları Adem Yavuz IRGATOĞLU'a Aittir